Grondbewerking

Met ons grote assortiment werktuigen kunnen we diverse grondbewerkingen uitvoeren.
Tot deze bewerkingen behoren bijvoorbeeld ploegen, zaaien, spitten, cultiveren en frezen.

Ook het egaliseren van uw stuk grond behoort tot de mogelijkheden die vallen onder grondbewerking. Hiervoor hebben wij de beschikking over een kilverbak. Mocht u meer informatie willen hebben over de mogelijkheden, neem dan contact met ons op.