Bemesten

We hebben de werktuigen voor alle soorten bemesting. Zowel vaste mest, drijfmest en vloeibare kunstmest kan probleemloos door ons worden uitgereden. We beschikken over een Vervaet vijfwieler en Schuitemaker Robusta transpottank. Deze zijn uitgerust met de bijbehorende zodenbemesters en bouwlandbemesters.

Met de Vervaet vijfwieler met een inhoud van 20 kuub kunnen we de mest probleemloos op het land brengen, zonder de zode ernstig te beschadigen. Tevens kunnen wij met de Schuitemaker transporttank van 20 kuub inhoud met weeginrichting en monsterkabinet de bemesting verzorgen. De mest kan in één werkgang worden uitgereden op iedere gewenste locatie.

Indien er toch een container op locatie nodig is, hebben wij de beschikking over een 40 kuubs mestcontainers, en een container van 66 kuub. Hiermee kunnen we het bemesten zonder oponthoud laten verlopen.

Stikstof bemesting:
Wij leveren vloeibare stikstof in de vorm van NTS 24-8. Dit product bevat 24% stikstof en 8% zwavel.

Dit is een meststof die we middels een getrokken veldspuit aanwenden, en zeer nauwkeurig mee kunnen bemesten. Informeer naar de mogelijkheden voor u.

Ph toestand bodem:
Wanneer de Ph-waarde van uw perceel niet aan de norm mocht voldoen, dan is het zeer waarschijnlijk dat de belangrijkste mineralen zoals stikstof, fosfaat, kali en diverse sporeelementen niet voldoende opgenomen kunnen worden door de plant, wat een opbrengstverlies tot gevolg kan hebben.

Wij kunnen met een natte kalk (Vitakal of Magkal) een reparatie- of onderhoudsbekalking uitvoeren, en zo de gewenste waardes weer op peil brengen.

Kali-60:
Gedurende het groeiseizoen van de mais kunnen we uw percelen voorzien van de gewenste hoeveelheid Kali. Dit wordt gestrooid met een trekker uitgerust met RTK-GPS en breedstrooier. Hierdoor wordt exact de juiste hoeveelheid Kali gestrooid. Er is geen overlap meer.